Nghiên cứu thiết kế và chế tạo dây chuyền quy mô nhỏ sản xuất a xít chlororgenic từ hạt cà phê xanh thu hoạch tại Đắk Nông

Lê Ngọc Hùng1, Mai Văn Nam2, Nguyễn Thị Hương1, Đỗ Ngọc Thúy1 1 Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ – VAST 2 Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thiết Bị Môi Trường (EVT) TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm thiết kế và chế tạo trong nước dây chuyền đồng bộ sản xuất liên tục cao giầu a xít chlororgenic (CGAs) […]