Tiềm năng phát triển năng lượng mặt trời ở Việt Nam

Việt Nam là quốc gia có nguồn năng lượng mặt trời phong phú, đặc biệt ở các khu vực miền trung và miền nam. Cường độ bức xạ mặt trời trung bình khoảng 5kWh/m2. Lượng bức xạ mặt trời trung bình ở Việt Nam khoảng 150kcal/m2, chiếm khoảng 2,000 đến 5,000 giờ, khoảng 43.9 tỉ TOE theo ước tính. Đây là lợi thế cho Việt Nam phát triển ngành năng lượng mặt trời trong thời điểm gia tăng nhu cầu về năng lượng.

Theo Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Hồ Chí Minh, hiện tại có nhiều dự án tại Việt Nam đang được triển khai như:

- Dự án: Mái nhà điện mặt trời 500kWp - ECC HCM (tại Tp. HCM)

- Dự án: Nhà máy điện mặt trời 2MWp - ECC HCM (tại Phú Yên)

- Dự án: Điện mặt trời 1 MWp – Thanh Thanh Cong Group (tại Tp. HCM)

- Dự án: Nhà máy điện mặt trời 300 MWp - Thanh Thanh Cong Group (tại Bình Thuận)

- Một số dự án Điện mặt trời quy mô công nghiệp của các đối tác khác: Tập đoàn Tuấn Ân, Tập đoàn Hoàng Hà, Công ty REDSUN… dự kiến khoảng 100MWp tại các tỉnh: Ninh Thuận, Phú Yên, Đồng Nai…

“Nhu cầu năng lượng trên thế giới ngày càng tăng, theo ước tính sẽ tăng đến 56% giữa năm 2010 và 2040. Để đáp ứng nhu cầu trên, Việt Nam cũng đang tìm ra những nguồn năng lượng mới và năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng lượng thay thế rất phong phú ở Việt Nam. Theo Quyết định số 2068/QĐ-TTg về việc chiến lược phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, sản xuất điện mặt trời sẽ tăng lên 1,4 tỉ kWh trong năm 2020; khoảng 35,4 tỉ kWh năm 2030 và 210 tỉ kWh năm 2050. Đây là cơ hội vàng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam.”, TS. Đỗ Hữu Hào, Chủ tịch Hội Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả cho hay.

Bài viết này được đăng tải ngày .

Bình luận

Để lại bình luận