Máy rửa củ quả dạng trục chổi quay

Máy rửa củ quả dạng trục chổi quay do Công ty CP Kỹ thuật Thiết bị Môi trường Envitech Corp chế tạo

Bài viết này được đăng tải ngày .

Bình luận

Để lại bình luận