Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG

Hotline: 024 3623 0130 / 024 3623 0131

VPĐD: C8B Trường Đại Học Bách Khoa, Hà Nội, Việt Nam

Email: envitechcorp@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/envitechcorp.vn/