Hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt

Với bề dày kinh nghiệm lâu năm và kỹ thuật tiên tiến, công ty Cổ phần Kỹ thuật Thiết bị Môi trường Envitech Corp đã và đang thiết kế, chế tạo và lắp đặt nhiều hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt cho các đơn vị lớn nhỏ trên cả nước. Một số dự án xử lý nước cấp sinh hoạt nổi bật của công ty Cổ phần Kỹ thuật Thiết bị Môi trường Envitech Corp bao gồm:

- Thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước sinh hoạt công suất 500m3/ngày cho Công ty Cổ Phần Habada.

- Cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống xử lý nước sinh hoạt công suất 8m3/giờ cho Công ty TNHH Rượu Phú Lộc.

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp nước 20m3/giờ cho Công ty Cổ phần Traphaco.

- Sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý nước sinh hoạt công suất 10m3/giờ cho Công ty Cổ phần Công Nghệ Cao Traphaco.

Ảnh: Bản vẽ phối cảnh mặt bằng hệ thống cấp nước sinh hoạt được thiết kế bởi cán bộ kỹ thuật công ty Cổ phần Kỹ thuật Thiết bị Môi trường Envitech Corp

  

     

Ảnh: Nhân viên công ty Cổ phần Kỹ thuật Thiết bị Môi trường Envitech Corp đang thi công chế tạo thiết bị phục vụ hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt 20m3/giờ cho công ty Cổ Phần Traphaco (dự án mới nhất năm 2016)

  

Ảnh: Nhân viên công ty Cổ phần Kỹ thuật Thiết bị Môi trường Envitech Corp đang lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt 20m3/giờ tại công trường cho công ty Cổ Phần Traphaco

Toàn cảnh Hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt 20m3/giờ được Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thiết bị Môi trường Envitech Corp lắp đặt cho công ty Cổ Phần Traphaco

Ảnh: Nhân viên công ty Cổ phần Kỹ thuật Thiết bị Môi trường Envitech Corp đang sửa chữa. nâng cấp hệ thống xử lý nước sinh hoạt công suất 10m3/giờ cho Công ty Cổ phần Công Nghệ Cao Traphaco

Ảnh: Một trong nhiều hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt được thiết kế, chế tạo và lắp đặt bởi công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thiết bị Môi trường Envitech Corp

Bài viết này được đăng tải ngày .

Bình luận

Để lại bình luận