Hệ thống vắt sữa

Nhờ áp dụng khoa học công nghệ, Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thiết bị Môi trường Envitech Corp đã chế tạo thành công hệ thống vắt sữa hiện đại. Chúng tôi đã chuyển giao công nghệ này cho các đơn vị sản xuất sữa hàng đầu Việt Nam trong đó có Sữa TH, Biovi, Milas.

Hệ thống vắt sữa

Lắp đặt

   

Hệ thống điều khiển vận hành

   

Làm việc cùng chuyên gia đến từ Israel, chuyển giao công nghệ vắt sữa

Bài viết này được đăng tải ngày .

Bình luận

Để lại bình luận