Hệ thống tháp nâng cao năng suất và chất lượng rượu

Nhận thấy tiềm năng phát triển từ sản phẩm rượu, huyện Bình Liêu đã hợp tác với Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thiết bị Môi trường Envitech Corp để nâng cao năng suất và chất lượng của các sản phẩm rượu men lá, rượu khoai và rượu thảo dược của xã Lục Hồn, tiến tới việc đưa các sản phẩm này vào chương trình OCOP – Mỗi xã phường một sản phẩm của địa phương, nhằm thúc đẩy việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Sản phẩm rượu men lá Bình Liêu sau khi được áp dụng ứng dụng khoa học công nghệ của công ty CP Kỹ thuật Thiết bị Môi trường Envitech Corp, giúp nâng cao năng suất và chất lượng rượu

                            

Hệ thống tháp nâng cao năng suất và chất lượng rượu làng nghề do Công ty CP Kỹ thuật Thiết bị Môi trường chế tạo và chuyển giao

Gặp gỡ, chuyển giao công nghệ sản xuất rượu

Thực tế, việc nấu rượu men lá ở Bình Liêu đã có từ cách đây khá lâu nhưng đang dần mất đi. Việc tạo dựng và phát triển thương hiệu rượu men lá không chỉ góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm OCOP của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn giúp khôi phục nghề truyền thống của địa phương.

Bài viết này được đăng tải ngày .

Bình luận

Để lại bình luận