Hệ thống nồi nấu cơm, chảo xào cho bếp ăn công nghiệp

    

Công ty CP Kỹ thuật Thiết bị Môi trường Envitech Corp chế tạo nồi nấu cơ và chảo xào cho các bếp ăn công nghiệp

 

Bài viết này được đăng tải ngày .

Bình luận

Để lại bình luận