Chế tạo - Lắp đặt

  •  Tran Minh Anh
  •  16/ 06/ 2016

Đội ngũ của công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thiết Bị Môi Trường không chỉ mạnh về chuyên môn mà còn có bộ phận chuyên chế tạo lắp đặt các ứng dụng công nghệ mới nhất của thế giới theo yêu cầu của khách hàng, cụ thể như sau: - Chế tạo, lắp đặt các hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt và nước thải đạt chuẩn quốc gia. - Chế tạo, lắp đặt hệ thống xử lý nước không thu gom, không đảo trộn New Johka công nghệ Nhật Bản. - Chế tạo, lắp...

xem thêm  
  •  0