Các hoạt động tư vấn và thiết kế

  •  Tran Minh Anh
  •  29/ 09/ 2016

Dưới đây là một số bản vẽ thiết kế bởi các cán bộ lành nghề của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thiết bị Môi trường Envitech Corp theo yêu cầu của khách hàng.

xem thêm  
  •  0