Bổ sung quy hoạch bảo tồn loài và sinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy hoạch chi tiết khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm.

Cần bổ sung quy hoạch bảo tồn loài và sinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm

UBND thành phố cho biết vừa nhận được công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định “Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn và sinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đến năm 2020” và công văn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất điều chỉnh một số nội dung “Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội”.

Sau khi xem xét, UBND thành phố đồng ý về nguyên tắc đề nghị của các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản trên về việc thẩm định và rà soát, điều chỉnh một số nội dung “Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đến năm 2020”.

Đồng thời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở ngành liên qua tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch theo quy định hiện hành của nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế (hiện trạng hồ Hoàn Kiếm), thống nhất trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Trước đó, trong đề cương nhiệm vụ “Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đến năm 2020”, UBND TP nêu rõ phạm vi nghiên cứu gồm 5 phường (Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Tràng Tiền, Hàng Bạc và Hàng Đào), quận Hoàn Kiếm và toàn bộ vùng nước hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận với diện tích 16 ha, nhằm bảo tồn, bảo vệ các loài thuỷ sản có giá trị kinh tế, các sinh vật quý hiếm, đồng thời khai thác, sử dụng khu bảo tồn hiệu quả...

Trước khi lựa chọn tư vấn phải lập, thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi tiết bảo đảm chính xác, tiết kiệm, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ đơn vị tư vấn trong suốt quá trình thực hiện để hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, không để xảy ra thất thoát vốn đầu tư.

Nguồn: chinhphu

Bài viết này được đăng tải ngày .

Bình luận

Để lại bình luận